ความคิด เปลี่ยนได้
ความเชื่อ เปลี่ยนยาก

คำชมทำให้รู้สึกดี คำติทำให้รู้สึกตัว

– Boy’s Thought