คำชมทำให้รู้สึกดี คำติทำให้รู้สึกตัว

– Boy’s Thought